Hein Siebers Training & Coaching

Werkwijze

Hein Siebers heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een trainer die werkt op gedragsniveau, via het niveau van vaardigheden, naar het niveau van overtuigingen. Een overtuiging is een ervaring die op een bepaalde manier verwerkt is in het brein. Op dat niveau ligt vast waar mensen in geloven, wat hun uitgangspunten zijn. Overtuigingen bepalen het denken en handelen, en zijn dus ook leidend bij angsten en onzekerheden.

Hein Siebers zet zijn NLP-expertise op overtuigingsniveau in om mensen beter te laten functioneren. Dat doet hij door hen uit te dagen, te confronteren en technieken te bieden om hun denkkader te verruimen. Deelnemers krijgen een spiegel voorgehouden, wat hen inzicht biedt in hun eigen functioneren. Gezamenlijk wordt bekeken wat effectief is en wat niet. Uiteindelijk kiest de deelnemer zelf wat het beste bij hem past.

Hein Siebers werkt zowel met groepen als individueel. Hij investeert actief in een goede sfeer en hecht belang aan een klimaat van respect, openheid en humor.